16 Jun 2019 
Support Center » Knowledgebase » ความรู้เกี่ยวกับ spam mail
 ความรู้เกี่ยวกับ spam mail
Solution Spam Mail

ทุกวันนี้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนต่างประสบปัญหา จากการรบกวนของ spam mail ด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งผู้ส่งสแปมใช้วิธีการหลากหลายในการส่ง และหลีกเลี่ยงการป้องกัน โดยการเปลี่ยนวิธี และสถานที่ส่งไปหลายๆ แบบ ยังมาซึ่งความลำบากในการตรวจสอบป้องกัน และสร้างความเสียหาย เสียเวลาให้กับผู้รับสแปมเมล์อย่างมาก

HostPacific.com เป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายแรกของประเทศ ที่นำระบบป้องกันไวรัส และสแปมเมล์มาให้บริการกับลูกค้าทุกรายเป็นบริการมาตรฐาน โดยบริการป้องกันสแปมเมล์เป็นบริการที่แฝงอยู่ในตัวระบบ มีการทำงานหลายขั้นตอน ซึ่งบางขั้นตอนลูกค้าไม่ทราบ จึงเห็นโอกาสเหมาะที่จะทำการชี้แจงไว้ ณ ที่นี้

การป้องกันที่เราดำเนินการอยู่เป็นปกติตั้งแต่ต้นนั้น เป็นการป้องกันที่อาศัยฐานข้อมูลผู้ส่งสแปม โดยการตรวจสอบจาก IP Address ของผู้ส่ง ซึ่งถ้าอยู่ในฐานข้อมูลเหล่านั้น ก็จะไม่รับอีเมล์เข้ามาในระบบการป้องกันวิธีนี้ได้ผลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการป้องกันที่ผู้ใช้งานได้รับผลไปโดยไม่รู้ตัว

ขั้นตอนถัดมา เป็นการใช้งานโปรแกรม Spamassassin ซึ่งมีการทำงานที่สลับซับซ้อน และประกอบด้วยกลไกย่อยอีกหลายตัว ทั้งนี้ ระบบป้องกันนี้ เราได้รวมกลไกย่อยตัวหลัก 4 ระบบไว้ คือ

  • ระบบ Black List & White List: คอยตรวจสอบรายชื่อที่อยู่ในขอบข่ายรับ หรือ ไม่รับทันที
  • ระบบ Bayesian Filter: คอยตรวจสอบทางสถิติ ถึงคำที่ปรากฏในสแปมเมล์บ่อยๆ โดยฐานข้อมูลของคำต่างๆ ได้รับการปรับปรุงสม่ำเสมอ
  • ระบบ DCC/Razor/Pyzor: คอบตรวจสอบ URL ที่ปรากฏในสแปมเมล์เพื่อดักทิ้ง
  • ระบบ MIME Filtering อื่นๆ
ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันใน Spamassassin และท่านสามารถเลือกให้ระบบทำงานได้ ผ่าน cPanel โดยหากระบบตรวจสอบแล้ว พบว่าความเป็นไปได้ที่เมล์แต่ละฉบับจะเป็นสแปม (โดยการคำนวณ และให้คะแนนความน่าจะเป็นตามกลไกข้างต้น) เมื่อพบว่าความน่าจะเป็นสูงกว่าที่ตั้งค่าไว้ ก็จะทำการส่งเมล์เข้า Spam Box และท่านสามารถเข้าไปดูเพื่อลบทิ้ง หรือนำเข้า Inbox ปกติต่อไป

ข้อควรทราบ คือว่าเมล์ที่โดนกรองว่าเป็นสแปม อาจไม่ใช่สแปม (False positive) และเมล์ที่เป็นสแปม อาจหลุดเข้า Inbox ปกติได้ (False negative) ดังนั้น ท่านจึงควรคอยตรวจสอบเมล์ใน Spam Box สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เมล์ปกติหายไป

สำหรับการตั้งค่าต่างๆ สามารถดูได้ในหัวข้อด้านบน

ผลจากการใช้งานที่เราทดสอบมานั้น ได้รับผลถูกต้องเกินกว่า 90% และมี False positive น้อยกว่า 3% (ตามการตั้งค่ามาตรฐานของเราโดยไม่เปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ท่านได้อาจแตกต่างไปตามแต่ละคน

HostPacific.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้ Activate Spamassassin และบอกลากับสแปมเมล์ในเวลาอันใกล้ต่อไปครับ


Article Details
Article ID: 270
Created On: 07 Aug 2010 03:35 PM

 Back
 Login [Lost Password] 
Email:
Password:
Remember Me:
 
 Search
 Article Options
Home | Register | Submit a Ticket | Knowledgebase
Language:


Customer Support | Client Area | HostPacific.com | JotDomain.com
Copyright (c) 2000-2019 Smile Interactive Co., Ltd.