ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Webmail (Change Password)

Article Details
URL: https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=390
Article ID: 390
Created On: 02 Mar 2015 11:50 AM

Answer ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Webmail

1.เปิดหน้า Webmail ของท่านขึ้นมา (ตัวอย่าง URL สำหรับเข้า Webmail: http://ชื่อโดเมนของท่าน/webmail
 )
2.Login เข้า Webmail
3.กดปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ4.เข้าที่แถบชื่ออีเมล์ทางขวามือ เลือก Password & Security ตามรูปด้านล่างในกรอบสีแดง5.กำหนดรหัสผ่านใหม่
6.กดปุ่ม Save เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่7.ระบบแจ้งการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย