การตั้งค่าอีเมล์บน iPhone แบบ IMAP (iOS7)

Article Details
URL: https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=342
Article ID: 342
Created On: 30 Sep 2013 01:34 PM

Answer ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone แบบ IMAP (iOS7)

IMAP (Internet Message Access Protocol) - เป็นการเข้าถึงได้ทั้งแบบ offline และแบบ online
การเข้าถึงแบบ online อีเมล์จะไม่ถูกดีงมา เป็นแบบโต้ตอบกับ Server
ตัวอย่าง เช่น อีเมล์ที่ถูกอ่าน สถานะอีเมล์ใน Server ก็ถูกอ่าน หรือ ทำการลบอีเมล์ สถานะอีเมล์ใน Server ก็จะถูกลบไปเช่นกัน

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars3.กดเลือกที่ Add Account
4.
กดเลือกที่ Other5.
กดเลือกที่ Add Mail Account6.กรอกรายละเอียดดังนี้

- Name: ชื่อผู้ใช้งาน
- Email: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์
- Description: คำอธิบายที่ต้องการ

7.กดปุ่ม Next8.เลือกการตั้งค่า IMAP
9.กรอกรายละเอียดดังนี้

Incoming Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password:
 รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save11.กดปุ่ม Cancel
12.กดปุ่ม No
13.กดปุ่ม Save อีกครั้ง
 เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์14.ไปที่ Advanced ในหัวข้อ DELETED MESSAGES
ให้ตั้งค่า Remove เป็น Never ***ตั้งค่าไม่ให้ลบอีเมล์เมื่อทำการเปิดอ่านแล้ว


15.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail


16.กด Sync เพื่อรับอีเมล์การตั้งค่าเป็น On Server ใน iPhone

1.ไปที่ Setting เลือก Mail, Contact, Calendars และเลือก E-mail Accounts ที่ต้องการตั้งค่า

2.เลือก Advanced ในหัวข้อ Mailbox Behaviors

3.ตั้งค่าให้เป็น On the Server