การตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2013

Article Details
URL: https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=339
Article ID: 339
Created On: 28 Sep 2013 05:39 PM

Answer

ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์ MS Outlook 2013

User Information
 • Your Name: กรอกชื่อผู้ใช้งาน
 • E-mail Address: กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน
Server Information
 • Account Type: เลือก POP3
 • Incoming mail server: กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เช่น mail.yourdomain.com
 • Outgoing mail server (SMTP): กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เช่น mail.yourdomain.com
Logon Information
 • User Name: กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน (ex. name@yourdomain.com)
 • Password: กรอกรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้


 • ใน Tab Advanced
 • หากต้องการให้ลบอีเมล์บน server ให้เอาเครื่องหมายด้านหน้า leave a copy of messages on server ออก
 • หรือกำหนด remove for server after กี่วัน ตามต้องการ


 • กด Finish