หลังจากจดชื่อโดเมนกับ JotDomain.com แล้ว จะมีหน้า Under Construction ให้หรือไม่

Article Details
URL: https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=219
Article ID: 219
Created On: 07 Aug 2010 12:48 PM

Answer
สำหรับโดเมนที่ใช้บริการ DNS ของเรา เราจะมีหน้า Under Construction (http://parking.jotdomain.com/) เตรียมไว้ให้กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บของท่านทราบว่าท่านกำลังดำเนินการสร้างเว็บนั้นอยู่ และเมื่อพร้อมท่านก็สามารถย้ายไปใช้โฮสติ้งที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งเปลี่ยนไปใช้ DNS ของผู้ให้บริการโฮสติ้งเจ้านั้นได้ทันที